Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Abonare la stiri prin email   |   Contacte


25.01.2023
Încă o întreprindere socială a fost deschisă la Anenii Noi cu sprijinul UE și al Suediei
20.12.2022
Studiul „Cunoștințe, atitudini și comportamente în domeniul antreprenoriatului social din Republica Moldova”
20.12.2022
Concluziile studiului „Cunoștințe, atitudini și comportamente în domeniul antreprenoriatului social din Republica Moldova”


 

  


Prima pagină  »  Resurse  »  Legislație
Legislație

 

Legea nr. 223 privind modificarea şi completarea unor acte legislative, votată în lectură finală la 02.11.2017 de către Parlamentul Republicii Moldova, publicată în Monitorul Oficial nr. 411-420 la 24.11.2017 și în vigoare din 24.05.2018. Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi se completează cu Capitolul VI, indice 1: Antreprenoriatul social și întreprinderea socială.

 

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1165 din 28.11.2018 cu privire la aprobarea:

 • Listei genurilor de activitate ce constituie activități de antreprenoriat social (Anexa nr. 1);
 • Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social (Anexa nr. 2);
 • Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a concursului privind selectarea membrilor Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social din rîndul reprezentanților societății civile (Anexa nr. 3).

 

Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei (CAEM-2), Ordinul Biroului Naţional de Statistică nr. 28 din 07 mai 2019, în aplicare din 07 mai 2019.

 

Măsuri de sprijin pentru întreprinderile sociale:

1. Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice:

 • Articolul 6 Regimul special al contractelor de achiziții
 • Articolul 59 Achiziții sociale și a altor servicii specifice
 • Articolul 72 Principiile de atribuire a contractului de achiziții publice

2. Regulamentul privind subvenționarea locurilor de muncă, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 49 din 29.04.2021;

3. Proceduri privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 1276 din 26.12.2021:

 • Procedura de formare profesională a șomerilor prin cursuri de calificare, recalificare, perfecționare și specializare;
 • Procedura de instruire la locul de muncă în cadrul unității;
 • Procedura de desfășurare a stagiului profesional;
 • Procedura de subvenționare a locurilor de muncă;
 • Procedura de acordare a subvențiilor pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități;
 • Procedura de reabilitare profesională a persoanelor cu dizabilități;
 • Procedura de acordare a consultanței, asistenței și sprijinirii pentru inițierea unei afaceri;
 • Procedura de susținere a proiectelor de inițiative locale;
 • Procedura de stimulare a mobilității forței de muncă;
 • Procedura de angajare asistată a persoanelor cu dizabilități.

Mai multe detalii găsiți pe pagina web: www.angajat.md

Material de suport (descarcă) utilizat în cadrul sesiunii de informare "Măsuri de sprijin pentru întreprinderile sociale: subvenționarea locurilor de muncă", organizată online la data de 07 octombrie 2021 în cadrul proiectului „EU4Youth – Valorificarea potențialului tinerilor antreprenori sociali din Republica Moldova și Ucraina”.

 

 

Proiectul Programului Național de Finanțare și Mentorat pentru Întreprinderile SocialePrima pagină  »  Resurse  »  Legislație

         


© 2023 Inițiativa pentru antrepenoriat social în Moldova   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS